Какво се случва с Вашия отпадък

   Батериите са неразделна част от нашия живот, но както вече знаем повечето от тях съдържат тежки метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел, вредни за околната среда и човека.

 

  В схемата по-долу можете да видите какво се случва със старите батерии и акумулатори, както и със старите електроуреди. С какво ние спомагаме за опазването на околната среда и каква е нашата роля в системата за оползотворяване на отпадъци.