АЛКАЛНИ БАТЕРИИ

   В сравнение с въглеродно – цинковите, алкалните батерии имат 5 – 10 пъти по-висок капацитет и устойчивост на саморазряд за същия обем. Този тип батерии осигуряват значително по-голям ток от всички останали. Алкалните батерии са най-разпространени в търговската мрежа в момента. Те са отличават с висок енергиен заряд, средно тегло в сравнение с другите батерии, сравнително безопасни при изхвърляне, около 5-7 години срок на годност (без употреба) и са номинално евтини в сравнение с батериите за многократна употреба. При този вид батерии капацитетът им намалява с около 2% годишно (при стайна температура), поради естественото саморазреждане. Едновременно с това нараства вътрешното им съпротивление и така се намалява натоварването, което батерията може да поеме. Обикновено на опаковката не се посочва датата на производство, а срок на годност – най-често от 5 до 7 години. Това означава, че ако батерията е с изтичащ срок на годност през настоящата или следващата година, то тя е загубила около 10% от първоначалния си заряд.

   Алкалните батерии са вид батерии за еднократна употреба.

  В сравнение с цинково-въглеродните батерии, които произвеждат около 1,5V на клетка, алкалните батерии имат по-висока енергийна плътност и по-дълъг срок на годност.

   В сравнение със сребро-оксид батерии, те имат по-ниска енергийна плътност и по-кратък живот, но по-ниска цена.

   Алкалните батерии получават името си от алкалния електролит на калиев хидроксид, за разлика от кисел електролит на цинк-въглеродните батерии, които се предлагат в същите номинални напрежения и физически размер.

   Капацитет на алкалните батерии е по-голям от равно размера или цинк-хлорид клетката, защото материалът диоксид анод е по-чист и по-гъст, и пространството, заето от вътрешните компоненти като токоприемници е по-малко.

   Алкалната клетка може да осигури между три до пет пъти по-голям период на експлоатация.

   Капацитетът на алкалната батерия е силно зависим от товара. Един АА алкални батерии размер, може да има ефективен капацитет от 3000 Маh (мили ампер часа) най-ниска мощност, но при натоварване от 1000 mAh, която е обща за цифрови фотоапарати, капацитетът може да бъда най-малко 700 mAh.

   Алкалните батерии са произведени в стандартни цилиндрични форми, взаимозаменяеми с цинково-въглеродни батерии.

   Някои алкални батерии са предназначени да се презареждат, но повечето не са.  Опитите за презареждане могат да причинят разкъсване или изтичане на опасни течности, които ще доведат до разяждане на оборудването.

   С течение на времето, алкалните батерии са податливи на изтичане на калиев хидроксид, който може да доведе до дихателни проблеми и дразнене на очите и кожата. Това може да се избегне, като не се опитват да се презареждат алкалните клетки и не стига до смесване на различни видове батерии в едно и също устройство.

   При въвеждането си през 1960, алкалните батерии съдържат малко количество живак - амалгама, за контрол на нежелани реакции на цинк катода. Подобряването на чистота и последователността на материалите, са дали възможност на производителите да намалят съдържанието на живак.