Рециклиране на батерии! Ползи и вреди от тях!

     Вероятно много хора не знаят, че един от най-страшните замърсители на околната среда са батериите, които изхвърляме в кофата за боклук.

     Днес те са навсякъде, включително и на места, където не всеки се замисля, че са поставени - от стенния часовник и дистанционното на телевизора, до мобилния телефон и преносимия компютър. Все по-нарастващата им употреба генерира огромно количество тежки и опасни химикали, които чрез боклука попадат в почвите и способстват за непредсказуеми последици в бъдещето.

     Какви са видовете съвременни батерии, какво е важно да се знае за тяхното използване и съхранение?

 

ВИДОВЕ БАТЕРИИ
Алкални батерии Цинк–въздушни батерии
Живачни батерии Цинк–хлоридни батерии
Сребърноокисни батерии Никел–кадмиеви батерии
Литиево–йонни батерии Никел–металхидридни батерии
Литиево–полимерни батерии Термални батерии
Цинк–въглеродни батерии Водно–активни батерии