Плевен

Община Плевен гр.Плевен, пл. “Възраждане” №2, В сграда на Община Плевен партер
Община Плевен гр.Плевен, пл. “Възраждане” №2, В сграда на Община Плевен партер
Община Плевен гр.Плевен, пл. “Възраждане” №2 , В сграда на Община Плевен –фоае ІІетаж
Община Плевен гр.Плевен, пл. “Възраждане” №2 , В сграда на Община Плевен ІV етаж
Община Плевен гр.Плевен, Ул. Дойдан,  Общински ДКЦ І
Община Плевен гр.Плевен, Пл. «Възраждане» 4, Общински ДКЦ ІІ
Община Плевен гр.Плевен, Ул. П.Р. Славейков 21, В адм. сграда на «Местни  данъци и такси»
Община Плевен гр.Плевен, Ул. В.Левски 174, Общинска фирма «Паркстрой»
Община Плевен гр.Плевен, Ул. В.Левски 174, Общинска фирма «Жилфонд»
Община Плевен гр.Плевен, Ул. Ал. І-ви Батемберг 1, Общински покрит пазар «Тибор»
Община Плевен гр.Плевен, Ул. Ал. І-ви Батемберг 1А, Общински пазар «Тибор» администрация
Община Плевен с. Беглеж, В административната сграда на Кметство с.Беглеж
Община Плевен с. Беглеж, В административната сграда на Кметство с.Беглеж – Кооперация
Община Плевен с. Бохот, В администр. сграда на Кметство Бохот
Община Плевен с. Бохот, В администр. сграда на Кметство Бохот-Поща
Община Плевен с. Брестовец, В административната сграда на Кметство Брестовец
Община Плевен с. Брестовец, В административната сграда на Кметство Брестовец - Поща
Община Плевен с. Бръшляница, В адм. сграда на кметство Бръшляница
Община Плевен с. Бръшляница, В адм. сграда на кметство Бръшляница- Поща
Община Плевен с. Буковлък, В адм. сграда на Кметство Буковлък
Община Плевен с. Буковлък, В адм. сграда на Кметство Буковлък -Поща
Община Плевен с Върбица, В адм. сграда на Кметство Върбица
Община Плевен с Върбица, В адм. сграда на Кметство Върбица -Поща
Община Плевен   с. Горталово, В адм.сграда на Кметство Горталово
Община Плевен   с. Горталово, В адм.сграда на Кметство Горталово - Поща
Община Плевен с. Гривица, В адм. сграда на Кметство Гривица
Община Плевен с. Гривица, В адм. сграда на Кметство Гривица - Поща
Община Плевен с. Дисевица, В адм. сграда на Кметство Дисевица
Община Плевен с. Дисевица, В адм. сграда на Кметство Дисевица - Поща
Община Плевен с. Коиловци, В адм. сграда на Кметство Коиловци
Община Плевен с. Коиловци, В адм. сграда на Кметство Коиловци-Кооперация
Община Плевен с. Къртожабене, В адм. сграда на Кметство Къртожабене
Община Плевен с. Къртожабене, В адм. сграда на Кметство Къртожабене - Поща
Община Плевен с. Къшин, В адм. сграда на Кметство Къшин 
Община Плевен с. Къшин, В адм. сграда на Кметство Къшин
Община Плевен с. Ласкар, В адм. сграда на Кметство Ласкар 
Община Плевен с. Ласкар, В адм. сграда на Кметство Ласкар - Поща
Община Плевен с. Мечка, В адм. сграда на Кметство Мечка
Община Плевен с. Мечка, В адм. сграда на Кметство Мечка - Поща 
Община Плевен с. Николаево, В адм. сграда на Кметство Николаево
Община Плевен с. Николаево, В адм. сграда на Кметство Николаево -Поща
Община Плевен с. Опанец, В адм. сграда на Кметство Опанец
Община Плевен с. Опанец, В адм. сграда на Кметство Опанец -Поща 
Община Плевен с. Пелишат, В адм. сграда на Кметство Пелишат 
Община Плевен с. Пелишат, В адм. сграда на Кметство Пелишат-Поща
Община Плевен с. Радишево, В адм. сграда на Кметство Радишево
Община Плевен с. Радишево, В адм. сграда на Кметство Радишево
Община Плевен с. Ралево, В адм. сграда на Кметство Ралево 
Община Плевен с. Ралево, В адм. сграда на Кметство Ралево
Община Плевен гр. Славяново, В адм. сграда на Кметство Славяново 
Община Плевен гр. Славяново, В адм. сграда на Кметство Славяново - Кооперацията 
Община Плевен с. Тодорово, В адм. сграда на Кметство Тодорово 
Община Плевен с. Тодорово, В адм. сграда на Кметство Тодорово - Поща 
Община Плевен с. Тученица, В адм. сграда на Кметство Тученица 
Община Плевен с. Тученица, В адм. сграда на Кметство Тученица- Поща 
Община Плевен с. Търнене, В адм. сграда на Кметство Търнене 
Община Плевен с. Търнене, В адм. сграда на Кметство Търнене - Поща 
Община Плевен с. Ясен, В адм. сграда на Кметство Ясен
Община Плевен гр.Плевен, Ж.к. Сторгозия, ДКЦ ІІІ
Община Плевен гр.Плевен, Ул. Дойран, Общинска фирма «Инжстрои»
Община Плевен гр.Плевен, Ул. Иван Миндиликов 1, Общинска фирма "Тролейбиусен транспорт"
Община Плевен гр. Плевен, Пл. Иван Миндиликов 4, Общинска фирма Автобусни превози - автогара
Община Плевен гр. Плевен, Бул. Руссе  7, Стоматология
Община Плевен гр. Плевен, пл. “Възраждане” №1 , В сграда на Областна управа Плевен ІІ-ри вход
Община Плевен гр. Плевен, пл. “Възраждане” №1 , В сграда на Областна управа Плевен партер
Община Плевен гр. Плевен, Пл Възраждане 3,Център за админис-тративно обслужване
Община Плевен гр. Плевен, Пл Възраждане 3, Зала «Катя Попова»
Община Плевен гр. Плевен, Пл Възраждане 4, Социален патронаж
Община Плевен гр. Плевен, Пл Възраждане 5, ЕСГРАОН
Община Плевен гр. Плевен, Ул. Димитър Константинов 1, Общинска библиотека
Община Плевен гр. Плевен, Пл. Възраждане – градска градина, Сграда на «Северняшни ансамбъл»
Община Плевен гр. Плевен, Ул. Кн.Ал.Батемберг №1А, В административната сграда на РИОСВ Плевен
Община Плевен гр. Плевен, Ул. Ст. Заимов 3, Исторически музей – главен вход
Община Плевен гр. Плевен, Ул. Ст. Заимов 3, Исторически музей - природа
Община Плевен гр. Плевен, Ул. Ст. Заимов 3, Исторически музей - Сектор история
Община Плевен гр. Плевен, Ул. Ст. Заимов 3, Исторически музей - краеведи
Община Плевен гр. Плевен, Ул. Чаталджа №60, В администр. сграда на Басейнова дирекция-Пл.
Община Плевен гр. Плевен, Ул.Бяло море” № 2, НУ”ЕДИНСТВО”
Община Плевен гр. Плевен, Ул.”П.Евтимий” № 3, НУ”П.ЕВТИМИЙ”
Община Плевен гр. Плевен, Ул.”П.Евтимий” № 35, НУ”ХРИСТО БОТЕВ”
Община Плевен гр. Плевен, Ул.”Отец Паисий” №  10, НУ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”
Община Плевен с. Славяново, НУ”СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Община Плевен с. Върбица, НУ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”
Община Плевен с. Дисевица, НУ”ХРИСТО БОТЕВ”
Община Плевен гр Плевен, ул.“Н. Войновски” №164, БОЛНИЧНО УЧИЛИЩЕ
Община Плевен гр Плевен, Стара гара, ОУ “Н.ВАПЦАРОВ”
Община Плевен гр Плевен, Жк Сторгозия, ОУ ”Д-р ПЕТЪР БЕРОН”
Община Плевен гр Плевен, “Кала тепе” № 3, ОУ “ЛАЗАР СТАНЕВ”
Община Плевен гр Плевен, Ул.”Петко Каравелов” № 22, ОУ”ЙОРДАН ЙОВКОВ”
Община Плевен гр Плевен, Ул.”Стара планина” № 6, ОУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Община Плевен гр Плевен, Жк “Дружба”, ОУ ”КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Община Плевен гр Плевен, Ул.Иван Вазов” № 16, ПРОГ.”ЦВЕТАН СПАСОВ”
Община Плевен с. Мечка, ОУ”ХРИСТО БОТЕВ”
Община Плевен с. Буковлък, ОУ”КЛ.ОХРИДСКИ”
Община Плевен с. Опанец, ОУ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”
Община Плевен с. Търнене, ОУ” СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Община Плевен с. Николаево, ОУ”ХРИСТО БОТЕВ”
Община Плевен с. Пелишат, ОУ”ХРИСТО БОТЕВ”
Община Плевен с. Ясен, ОУ” СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Община Плевен с. Бохот, ОУ”АНТОН СТРАШИМИРОВ”
Община Плевен с. Бръшляница, ОУ” СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Община Плевен с. Беглеж, ОУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Община Плевен гр. Славяново, СОУ “ХРИСТО БОТЕВ”
Община Плевен гр Плевен, Жк “Сторгозия”, СОУ “СТОЯН ЗАИМОВ”
Община Плевен гр Плевен, Жк “Сторгозия”, СОУ “П.ЯВОРОВ”
Община Плевен гр Плевен, “Св.Климент Охридски” № 2, СОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”
Община Плевен гр Плевен, “Иван Вазов” № 46, СОУ “ИВАН ВАЗОВ”
Община Плевен гр Плевен, “Отец Паисий” № 10,СОУ “ АН. ДИМИТРОВА”
Община Плевен гр Плевен, “Ал.Стамболийски” № 22 , ГПЧЕ
Община Плевен гр Плевен, “Вл.Вазов” № 1, СУ “Г.БЕНКОВСКИ”
Община Плевен гр Плевен, Жк “Сторгозия”, МГ “ГЕО МИЛЕВ”
Община Плевен гр Плевен, Жк “Дружба”, ДФСГ “ИНТЕЛЕКТ”
Община Плевен гр Плевен, Жк “Сторгозия, СРЕДНОШК. ОБЩЕЖИТИЕ
Община Плевен гр Плевен, “П.Р.Славейков” № 12, МУЦТПО
Община Плевен гр Плевен, Жк “Сторгозия, УСШ
Община Плевен гр. Плевен, “Дойран” 79, ЦРД
Община Плевен гр Плевен, “П.Р.Славейков” № 12, ЦУТНТ
Община Плевен гр Плевен, ул.”Гоце Делчев” № 5, ЦДГ  1"ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”  
Община Плевен гр Плевен, ул.”Сергей Румянцев” № 41, ЦДГ  2 “ЮНСКО ВЪСТАНИЕ”
Община Плевен гр Плевен, ул.”Драган Цанков” № 11, ЦДГ  3 “КОКИЧЕ”
Община Плевен гр Плевен, ул.”Лозенград” № 1, ЦДГ  4 “ПРОЛЕТ”
Община Плевен гр Плевен, Ул.”Проф.Ил.Бешков” № 4, ЦДГ  5 “СЛЪНЦЕ” 
Община Плевен гр Плевен, ул.”Л.Каравелов” № 1, ЦДГ  6 “ЧУЧУЛИГА”
Община Плевен гр Плевен, бул.”Г.Кочев” № 73, ЦДГ  7 “СИНЧЕЦ”
Община Плевен гр Плевен, ул”Стоян Заимов”№ 2, ЦДГ  8 “ЩУРЧЕ”
Община Плевен гр Плевен, ул.”Григор Пърличев” № 14, ЦДГ  10 “НАДЕЖДА”
Община Плевен гр Плевен, ул.”Ангел войвода” №2, СОДГ 11 “ТЕМЕНУГА”
Община Плевен гр Плевен, ул.”Браила” № 26, ЦДГ 12 “РАЛИЦА” 
Община Плевен гр Плевен, ул.”Карлово” № 4, ЦДГ 13 “ИГЛИКА” 
Община Плевен гр Плевен, жк “Дружба”, ЦДГ 20 “КАЛИНА”
Община Плевен гр Плевен, жк “Сторгозия”, ОДЗ 1 “СЛАВЕЙЧЕ”
Община Плевен гр Плевен, жк “Сторгозия”, ОДЗ 2 “ЗОРНИЦА”
Община Плевен гр Плевен, Ул. Вардар 17, Гараж на Община Плевен 
Община Плевен гр Плевен, Пл. Иван Миндиликов 4, Общинска фирма Автобусни превози - автогара
Община Плевен гр Плевен, Общинска фирма Автобусни превози – автго база
Община Плевен гр Плевен, Ул. Чаталджа 60, "Чистота"ООД
Община Плевен гр Плевен, Ул Георги Кочев 162, ЕТ «Импорт експорт 2000 Величко Великов»
Община Плевен гр Плевен, Ул. Иван Миндиликов 3, «А.С.А. България» ЕООД
„Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД гр. Плевен 5800, ул. "Сан Стефано" № 80
„Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД  ул. "Гренадирска", 119
„Баумакс България” ЕООД гр.Плевен, ул. "Старгозия" № 203
„ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАД
гр. Плевен, бул."Георги Кочев" 4,   
 "К енд К Електроникс" ЕАД (Техномаркет) гр.Плевен, бул. "Европа" 6
„Пасат електроникс” ООД гр. Плевен, ул. „Кирил и Методий”18
" Роберт Бош" ЕООД гр. Плевен, Индустриална зона, ул. Българска авиация 6, МОТОРТЕСТ
"Билла България" ЕООД гр. Плевен, ул."Асен Халачев" 2
"Билла България" ЕООД гр. Плевен, Сторгозия, Жк."Сторгозия" 84
„ЗОРА – М.М.С.” ООД гр. Плевен, ул. „Иван Миндиликов” № 2
"Диана 2000" ООД гр. Плевен, ул."Цар Самуил" 18
"Лагардер Сървис България" ЕООД гр. Плевен, ул. Сан Стефано 80
"Лагардер Сървис България" ЕООД ул. Гренадирска 119
"ПЕТРОЛ" АД ПЛЕВЕН  "Кайлъка"
"ПЕТРОЛ" АД ПЛЕВЕН пътя за Гривица
"ПЕТРОЛ" АД ПЛЕВЕН на входа от София "Дунавия"
"ЕКО България" ЕАД гр. Плевен, ул. “Българска авиация” 2, след подлеза
"ЕКО България" ЕАД Плевен, бул. Христо Ботев
"Елком - ВМВ" ЕООД гр.Плевен, ж.к."Сторгозия", 32
"Картекс П"АД(Карпет Макс) ул. Георги Кочев, 4
"Тех-ко" ООД гр.Плевен, пл. "Иван Мендиликов" №20
"Монолит" ООД гр.Плевен, ул. "Димитър Константинов" №33 
УДВГД - Г. Оряховица ЖП гара - Плевен
"Галактика Сервиз" ООД гр. Плевен, Изт. Инд. Зона, ул. "Вит" к-с Прециз
Office 1 Superstore -“ВЕСЕЛИН  БАЛЕВ” ЕООД  ул. "Васил Левски, 91
Office 1 Superstore -“ВЕСЕЛИН  БАЛЕВ” ЕООД  ул. "Васил Левски, 192/Наркооп, ет.2
Бивша ШЗО ул. Владимир Вазов, 2
"Веселин Балев"ЕООД гр. Плевен, Бул. "Христо Ботев" 74
РИК НАРКООП гр. Плевен, ул. Васил Левски 192, РПК Наркооп
"Семпов-Б"ЕООД ул. Кичево 6,  до Зора, 
"Семпов-Б"ЕООД ул. Кичево 6,  до Зора, 
"Ванк Кар" ЕООД бул. Христо Ботев 151
"Плевен 2004" ООД кв. Сторгозия, квадрат 42, до бл. 17, железария - син магазин
ЕТ"Ан - 84 Павлина Върбанова пл. Македония 1, вх. Б, книжарница Класик
"Авангард М"ООД Цар Борис III №12, ТЦ Макси, партер, магазин Бамбино
„МОВЕН” ЕООД гр. Плевен, ул. Димитър Попов, 16
„МОВЕН” ЕООД гр. Плевен, ул. Васил Левски, 161
„МОВЕН” ЕООД гр. Плевен, ул. Цар Борис ІІІ
"Актив Комерс - 2004" ЕООД кв. Мара Денчева, бл. 12
РПК Наркооп Плевен бул. Русе 6, магазин кооператор
РПК Наркооп Плевен бул. Сан Стефано, 21,  пчеларски магазин 
"Фиеста 13" ЕООД бул. Христо Ботев, 140, м-н Фантазия
"Фиеста 13" ЕООД бул. Русе, 2
"Фиеста 13" ЕООД ул. Трифон Кунев
"Фиеста 13" ЕООД кв. Сторгозия
"Макси - Фокус" ООД ул. Хан Кубрат, магазин "Ралица"
ЕТ"Марицвет" ул. Бенковка, 77
ЕТ"Марицвет" ул. Средна гора, 30
ЕТ"Марицвет" ул. Хаджи Димитър, 70
ЕТ"Марицвет" Склад  домашни потреби- Автогара
ЕТ"Марицвет" Склад  сувенири- Автогара
"Топ тренд" ЕООД гр. Плевен, Бензиностанция и газостанция
ЕТ"Победа 90" гр. Плевен, ул. Сан Стефано, 38
ЕТ"Флам" гр. Плевен, търговия на едро Плевен АД, георги кочев 84, книжна борса
"Старки България"ООД ул. Гренадирска 40
"Ел Софт" ул. "Д. Попов" №17А
"Зьонтран" ЕООД ул. "Дойран" 162
ЕТ"Бети-М. Стайковски" гр. Плевен, пл. Възраждане, 1
ЕТ"Иван Иванов Комерс" гр. Плевен, Автогара Север, склад 3
"Реко" ЕООД ул. Дойран, 65
"Валборген" ЕООД ул. Лозенград, 2, м-н Иглика
ЕТ"Пепи 3"- Петър Иванов ул. Иван Вазов, 54, м-н за хран.стоки
"Спасов" ЕООД ул. Димитър Попов, 16
"Зорница-5 Автогара Север, Търговия на едро
"Рули" ООД ул. "Братя Миладинови" 28, офис
"Изот сервиз"ООД ул. Хан Крум, 7
"Грамипа" ЕООД ул. Иван Вазов, 16
"Грамипа" ЕООД ул. Бъкстон, 1
"Синергон Петролиум" ЕООД ул. Сторгозия, 197
"Сити Груп" АД  ул. “Бъкстон” № 1, Магазин: UltraLux
"БГ Софт"ЕООД ул. Хан Аспарух, 18,магазин за комютри, р.вр.от 9.30 до 18.30 ч.
"Денисима 99"ЕООД бензиност.ШЕЛ-колелото
ЗАД"Ай Ен Джи" ул. Димитър Константинов, 77
"Синергон Петролиум" ЕООД ул. Сторгозия, 197
"Димто Трейд"ООД ул. Данаил Попов,16, Немски магазин
ЕКО-БОР ЕООД УЛ.Н.РИЛСКИ 57     
ЕЛВЕС ООД КАТЯ ПОПОВА 26    
ПЕЛА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ УЛ.Я.САКЪЗОВ 9    
ЕТ ИЛЬО-ИЛИЯН АСЕНОВ УЛ.ВЛ.БУРМОВ 3      
ЕТ ЛАЧКОВ Р.ЛАЧКОВ УЛ.П.Р.СЛАВЕЙКОВ 62   
ЕТ НАТАЛИ-А УЛ.Г.КОЧЕВ БЛ."СПАРТАК"14    
ДЖИМИ ОО1 ЕООД ЯСЕН УЛ.Г.ДИМИТРОВ 17    
ПАЛМЕКС 2007 ЕООД ПЛ.МАРА ДЕНЧЕВА 1        
ПАНОВ КОМЕРС ООД ДОЛУ БУЛ.РУСЕ 41               
ПЛЕВЕН КООПТЪРГОВИЯ АД БУЛ.Г.КОЧЕВ 92         
ПАНОВ КОМЕРС ООД ГОРЕ БУЛ.РУСЕ 41       
ЕТ ГРАНД 90-ВАЛЕРИ АНГЕЛО УЛ.К.ВЕЛИЧКОВ 13     
ЕТ АЛФАБЕТ УЛ.САН СТЕФАНО 7               
ЕТ ГИНКА ИЛИЕВА З.ЗОГРАФ 1       
ЕТ ИМПОРТ ЕКСПОРТ-П.ЙОТОВ УЛ.ЯНЕ САНДАНСКИ 2      
ЕТ АНИ 95-ХР.ЦЕНКОВ Ж.К.ДРУЖБА 327         
ЕТ ФИЛИПОВ ЕЛЕКТРОНИКС УЛ.ГЛАДСТОН 17     
РПК НАРКООП КООПЕРАТОР УЛ.В.ЛЕВСКИ 192    
ДЕТМАГ ТРЕЙД ЕООД УЛ.Г.КОЧЕВ 88         
АС-ДС ООД РУСЕ 19                    
ЕТ МС И Ю ЮЛИЯ БАГАРОВА УЛ.ЛЕСКИ 123      
ЕТ Е.ДИМИТРОВ-СКОРПИО-91 С.МУСАЛИЕВО УЛ.ХР.БОТЕВ 22   
ГЕРИ С МЕРИ ЕООД ЖК.КАЙЛЪКА 342             
ДКГ СД УЛ.В.ЛЕВСКИ 89           
РИМ 2009 ЕООД УЛ.ЯНЕ САНДАНСКИ 29         
ХРОМА ЕООД ПАЗАР УЛ.КАРА КОЛЬО 1                
ЕТ БАЛИНОВ-44 С.ВЪРБИЦА                   
ЕТ ВИСТИ-95 ЖК.ДРУЖБА БЛ.122           
ЕТ ДАНИ 95- СИЛВИЯ БОГДАН ЖК.СТОРГОЗИЯ 41 В      
ЕТ МУРА 66 ВЛ.БУРМОВ 14        
ЕТ СКИ-СОНЯ ИЛИЕВА КВ.СТОРГОЗИЯ     
ЕТ СТЕФАНИ ЖК.СТОРГОЗИЯ БЛ.21     
ЕТ ВАНЯ ДИНОВА УЛ.ЧАТАЛДЖА 13         
ЕТ ДАРИНА КРЪСТЕВА УЛ.ЧАТАЛДЖА 13         
ЕТ МАРИЦВЕТ АВТОГАРА ЖК.М.ДЕНЧЕВА БЛ.13 
ЕТ СИМЕПАЛ 06-СВЕТОСЛАВ С ЖК.ДРУЖБА 132             
ЕТ МАРТИ-ДИЯНА ШАБАН ЖК.СТОРГОЗИЯ БЛ.41   
ЕТ ДЕНИ-ДЕНИЦА ЛИЛОВА ЖК.ДРУЖБА БЛ.422         
ЕТ АНДРЕЙ ХАЛАЧЕВ Ж.К.СТОРГОВИЯ БЛ.8             
ЕТ АПОЛОН ГР.КНЕЖА УЛ.Д.БЛАГОЕВ 7А      
ЕТ ДЕНИ 2008 Ж.К.СТОРГОЗИЯ БЛ.23-Д      
СИНЕПАЛ С.КАМЕНЕЦ                 
ЕТ МАРИЦВЕТ СРЕДНА ГОРА Ж.К.М.ДЕНЧЕВА БЛ.13      
СПАСОВ ЕООД УЛ.П.ВОЛОВ 5-А-3            
ЕТ 1 ДОЛЯ РОСЕНОВА-ВАЛЕНТ С.МИЛКОВИЦА УЛ.АРДА 7  
ЕТ ЦВЕТЕЛИНА-ТАКЕВА УЛ.П.ВОЛОВ 39          
ЕТ МАРИНОВИ 1211-ТР.МАРИН Ж.К.СТОРГОЗИЯ БЛ.10          
ПУ П.Р.СЛАВЕЙКОВ Ж.К.СТОРГОЗИЯ             
ВИП 2 ЕООД БУЛ.ХР.БОТЕВ 2                
ЕТ ЙОРДАН ДАМЯНОВ УЛ.Н.БОЗВЕЛИ 3    
ЕТ ГЛОБОЛ-МИЛКА ВЪРБАНОВА Ж.К.СТОРГОЗИЯ БЛ.44     
ЕТ МИЛО-САШКА МИНКОВА Ж.К.ДРУЖБА БЛ.312Б         
ЕТ НД СИСТЕМС СЛАВЯНОВО            
ЕТ РУМЕН ИЛИЕВ-РС УЛ.ИВАН ВАЗОВ 31    
ДЖИ ЕНД СИ ЕТ Д.МИТРОПОЛИЯ               
ЕТ ПОЛИ-ИЛИЯН ИЛИЕВ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ          
ЕТ ИВЕМА-П.ПЕТРОВ Ж.К.ДРУЖБА 333           
ЕТ НИКИ-ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГУЛЯНЦИ                
ЕТ 2 ДОЛЯ РОСЕНОВА-ВАЛЕНТ С.МИЛКОВИЦА УЛ.АРДА 7      
ЕТ РУМЕН АНТОНОВ С.ПАНЕЦ           
ЕТ 4 ДОЛЯ РОСЕНОВА-ВАЛЕНТ С.КОМАРЕВО               
Оеслаб ЕООД ул. Цар Симеон,8
Авенир Телеком ул.,,Александър Халачев"2 Билла 1

Знаете ли, че...

в."Стандарт": 300 лв. глоба за хвърлен тостер в кофата за смет 27.08.2013 прочети повече "24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече

Новини

Eкобатери АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Рециклиране на стари батерии 07.04.2014 прочети повече Нова Наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса  06.01.2014 прочети повече