Пазете околната среда чиста! Рециклирайте!

      За околната среда

   Във времето на цифровите технологии батериите са неразделна част от нашето всекидневие. Повечето батерии съдържат тежки метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел, които не оказват вредно въздействие върху човешкото здраве или околната среда, когато са в употреба. Батериите стават потенциално опасни в момента, когато излязат от употреба и попаднат в общия поток битови отпадъци.

     Управлението на отпадъците от батерии и акумулатори има две главни цели:

  • Екологична – защита на въздуха, водата, почвата и здравето на хората чрез предотвратяване на изхвърлянето на вредни и опасни вещества в околната среда;
  • Икономическа – оползотворяване материалите, заложени в конструкцията на отпадъците от батерии и акумулатори и влагането им в нови такива.

 

Скъпи Приятели,

всички продукти, съдържащи знака по-долу, подлежат на разделно събиране и рециклиране!

 

Знаете ли, че...

в."Стандарт": 300 лв. глоба за хвърлен тостер в кофата за смет 27.08.2013 прочети повече "24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече

Новини

Eкобатери АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Рециклиране на стари батерии 07.04.2014 прочети повече Нова Наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса  06.01.2014 прочети повече