Батериите трябва да се рециклират!

    За населението

   Опитът ни показва, че за осигуряване на интерес от страна на населението и участието му в системите за разделно събиране, е небходимо и провеждането на информационни и образователни кампании. Нашата цел е повишаването на общественото съзнание по проблемите на управлението на негодни за употреба батерии и акумулатори и привличането на потребителите за участие в изгражданите от организацията схеми за събиране.

   Организацията провежда периодично кампании и акции, насочени към гражданите, които да популяризират и отразяват ползите от разделното събиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори. 

 

Скъпи Приятели,

всички продукти, съдържащи знака по-долу, подлежат на разделно събиране и рециклиране!

 

Знаете ли, че...

в."Стандарт": 300 лв. глоба за хвърлен тостер в кофата за смет 27.08.2013 прочети повече "24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече

Новини

Eкобатери АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Рециклиране на стари батерии 07.04.2014 прочети повече Нова Наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса  06.01.2014 прочети повече