ПАРТНЬОР В РЕЦИКЛИРАНЕТО НА БАТЕРИИ

ПОЛЗИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА   

  • Екобатери АД работи за опазване и съхранение на природата от вредното влияние на отпадъците от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА);
  • Екобатери АД се грижи за чиста и приветлива околна среда и разполага съдове за разделно събиране на стари батерии и акумулатори на обществено достъпни места;
  • Екобатери АД предлага дългосрочно решение на проблема с негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА);
  • Екобатери АД успешно партнира с общинските кметове, които търсят решение на въпроса с изтощените батерии и акумулатори (НУБА);
  • Екобатери АД провокира обществения интерес към повече активност и съпричастност в еко инициативите за разделно събиране на стари батерии и акумулатори и опазване на околната среда.
прочети повече

   ЗАЩО ДА ЧЛЕНУВАМ В   ?

  • Екобатери АД поема задълженията на своите членове за икономически приемливо,
    ефективно и дългосрочно решение в изпълнение на целите поставени в екологичното законодателство за отпадъците образувани след употребата на батерии и акумулатори;
  • Членовете на Дружеството НЕ ЗАПЛАЩАТ ПРОДУКТОВА ТАКСА към ПУДООС.

 прочети повече