ПАРТНЬОР В РЕЦИКЛИРАНЕТО НА БАТЕРИИ

ПОЛЗИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА   

  • Екобатери АД работи за опазване и съхранение на природата от вредното влияние на отпадъците от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА);
  • Екобатери АД се грижи за чиста и приветлива околна среда и разполага съдове за разделно събиране на стари батерии и акумулатори на обществено достъпни места;
  • Екобатери АД предлага дългосрочно решение на проблема с негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА);
  • Екобатери АД успешно партнира с общинските кметове, които търсят решение на въпроса с изтощените батерии и акумулатори (НУБА);
  • Екобатери АД провокира обществения интерес към повече активност и съпричастност в еко инициативите за разделно събиране на стари батерии и акумулатори и опазване на околната среда.
прочети повече

   ЗАЩО ДА ЧЛЕНУВАМ В   ?

  • Екобатери АД поема задълженията на своите членове за икономически приемливо,
    ефективно и дългосрочно решение в изпълнение на целите поставени в екологичното законодателство за отпадъците образувани след употребата на батерии и акумулатори;
  • Членовете на Дружеството НЕ ЗАПЛАЩАТ ПРОДУКТОВА ТАКСА към ПУДООС.

 прочети повече

Знаете ли, че...

в."Стандарт": 300 лв. глоба за хвърлен тостер в кофата за смет 27.08.2013 прочети повече "24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече

Новини

Eкобатери АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Рециклиране на стари батерии 07.04.2014 прочети повече Нова Наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса  06.01.2014 прочети повече