Рециклиране на стари батерии

flaerСветовната икономика е базирана на високо ниво на   потребление на природни ресурси. Основните движещи сили на потреблението на ресурси са икономическият растеж, напредъкът на технологиите и промяната в моделите на потребление и производство. Около една трета от използваните ресурси се превръщат в отпадък и вредни емисии. Жилищното строителство, храната и мобилността заемат най-голям дял от използването на ресурси и оставят най-голям отпечатък върху околната среда.

Дългогодишната практика по депонирането на отпадъци оказва редица вредни въздействия върху здравето и околната среда. Отпадъците представляват и загуба на природните ресурси, например метали, стъкло, пластмаса и други подлежат на рециклиране, чрез което се спестява добиването на първични ресурси за направата на нови продукти.

Ето защо надеждното управление на отпадъците може да защити общественото здраве и околната среда, като същевременно съдейства за запазването на природните запаси, което ще помогне на идните поколения да съществуват в чиста околна среда.

Ние от Екобатери АД се стремим да въвеждаме и утвърждаваме сред българското общество това мислене и с ваша помощ се надяваме на все по-голям успех.

ПРЕДАВАЙТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ СТАРИТЕ БАТЕРИИ!  -  ВИЖ КЪДЕ!

Вижте повече за рециклирането на други опасни отпадъци.