ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

МОСВ: ИАОС започна приемането по електронен път на заявленията за вписване в публичните регистри

С електронната регистрация се прекратява подаването на заявления на хартиен носител след 22 март 2013 г. включително.

Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ направи достъпна за външни потребители информационната система за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО). Заявленията за вписване в регистрите вече се подават по електронен път. Регистрираните до момента заявления и данни ще бъдат прехвърлени по служебен път в електронната система. Регистрацията в публичните регистри е еднократна.
С електронната регистрация се прекратява подаването на заявления на хартиен носител. Подадените към съответните регистри заявления остават валидни. Деловодството на ИАОС ще приема заявки за вписване на хартиен носител до 22 март 2013 г. включително.
При успешна регистрация системата генерира уникален номер за всеки заявител. Едно и също задължено лице, регистрирано в различни публични регистри, получава един регистрационен номер. Система протоколира чрез системни записи датата и часа на всички извършвани действия от страна на задължените лица и на администраторите на системата. 
 
Поддържат се следните електронни регистри:
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара гуми;
  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара масла.
 
Системата позволява, по електронен път  да се извършват следните операции:
  • Подаване на заявка за вписване в публичните регистри;
  • Подаване на заявка за промяна на информацията в съществуваща регистрация;
  • Подаване на заявка за отписване от публичните регистри;
  • Търсене в публичните регистри по определени критерии.
 
Задължените лица в едномесечен срок от започване, промяна или прекратяване на дейността си попълват и подават съответните заявки на сайта на ИАОС: http://eea.government.bg/mro/
 
След подаване на заявката за включване, в срок от 10-дни, ИАОС изпраща на заявителя в електронно съобщение потребителско име и парола за достъп до системата. По изключение - в 7-дневен срок, ИАОС предоставя потребителско име и парола за достъп до Публичния регистър единствено на лицата, които пускат на пазара масла.

В случай на необходимост от промяна на заявените данни, на лицето се изпраща електронно съобщение с кратко описание на информацията нуждаеща се от корекции.
Очаква се електронните заявления чувствително да облекчат бизнеса.

 

Знаете ли, че...

в."Стандарт": 300 лв. глоба за хвърлен тостер в кофата за смет 27.08.2013 прочети повече "24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече

Новини

Eкобатери АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Рециклиране на стари батерии 07.04.2014 прочети повече Нова Наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса  06.01.2014 прочети повече