ЕКО НОВИНИ

Eкобатери АД изпълни задълженията си за 2013г.

Имаме удоволствието да Ви информираме, че със Заповед № РД – 388 / 20.05.2014г. на  Министъра на Околната среда и водите е определено, членовете на ЕКОБАТЕРИ АДса доказали изпълнението на задълженията по събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци по ЗУО и Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори за 2013 година и не следва да заплатят продуктова такса към държавата.

Заповедта може да намерите в сайта на МОСВ

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/NUBA/Zapovedi%20i%20reshenia/Zapoved_RD_388.pdf

Благодарим за указаното доверие.

Знаете ли, че...

в."Стандарт": 300 лв. глоба за хвърлен тостер в кофата за смет 27.08.2013 прочети повече "24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече

Новини

Eкобатери АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Рециклиране на стари батерии 07.04.2014 прочети повече Нова Наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса  06.01.2014 прочети повече