ЕКО НОВИНИ

Рециклиране на стари батерии

Рециклирането като цяло е от изключително значение за околната среда и за населението по света. Замисляли ли сте се какво правите с изхабените или старите си батерии? Повечето хора ги изхвърлят заедно с битовите си отпадъци.

Това за съжаление е пагубно за природата, а някой ден ще стане пагубно и за нас самите. Ако в скоро време не се вразумим и не започнем да ценим природата, рано или късно тя ще си го върне. Крайно време е да се направят законови промени и да се започне с налагането на глоби. Рециклирането на стари батерии е един страхотен начин да помогнем на природата и да осигурим едно светло бъдеще за следващите поколения.

Ако батериите не се рециклират правилно, има риск това да се окаже опасно за човека и околната среда. Те съдържат изключително вредни метали и химикали като никел, кадмий, живак, олово, магнезий, цинк, желязо, литий и различни киселини. Когато те не се рециклират, тези отрови попадат в почвата. Оттам шансът да попаднат в подпочвените води е огромен. Това води и до глобално замърсяване. Реки, морета, океани, всички те са застрашени. Рибата, която хората консумират също може да погълне тези тежки метали, както и в земеделската продукция. Всичко изброено би се отразило на човешкото здраве.

В Европа от години насам батериите се събират разделно и се предават за рецикларане. В супермаркетите има специални съдове, в които хората могат да изхвърлят старите си батерии. За съжаление обаче в България нещата далеч не стоят така и повечето хора не се замислят над това колко много могат да навредят на природата.

Годишно в нашата страна се изхвърлят хиляди батерии, било то от телефони, батерии за лаптоп или малки уреди. Всички те са пълни с отровни съединения. Крайно време е да осъзнаем какви ще са възможите последици. Рециклирането на стари батерии е от огромно значение за да запазим природата ни чиста. Разделното им събиране на батериите би било от изключителна полза и първата крачка към справянето с проблема. Ако искаме светло бъдеще, трябва да си го осигурим. Крайно време е държавата да вземе, необходимите мерки, за да стимулира всички да изхвърлят ненужните си батерии на определените за това места.