ЕКО НОВИНИ

Нова Наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса 

 

От 01.01.2014г. влиза в сила нова Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци.

 

Виж Наредбата тук.