ПАРТНЬОР В РЕЦИКЛИРАНЕТО НА БАТЕРИИ

    За членовете на колективната система

   Организацията дава възможност на производителите и лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, да изпълнят задълженията си по Закона за управление на отпадъците за изпълнение на изискванията по чл.14 и постигане на целите за рециклиране на НУБА по чл.17 и чл.18 съгласно сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г), чрез добре организирана и ефективно работеща колективна система. 

    „ЕКОБАТЕРИ” АД сключва договор със съответния производител или лице, коeто пуска на пазара батерии и акумулатори, с цел да се уредят взаимоотношения между двете страни при поемане на задължението по оползотворяване на отпадъците от негодни за употреба батерии и акумулатори, пуснати от него на българския пазар. 

    Дружеството е без право да разпределя печалба и акумулираните средства от вноските на нейните членове се инвестират в изграждането на устойчива система за събиране, предварително третиране, оползотворяване и/или рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). 

 

Скъпи Приятели,

всички продукти, съдържащи знака по-долу, подлежат на разделно събиране и рециклиране!

 

Знаете ли, че...

в."Стандарт": 300 лв. глоба за хвърлен тостер в кофата за смет 27.08.2013 прочети повече "24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече

Новини

Eкобатери АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Рециклиране на стари батерии 07.04.2014 прочети повече Нова Наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса  06.01.2014 прочети повече