ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕТО

Макметал Холдинг АД

                 

 

Елтехресурс АД

 


Министерство на Околната Среда и Водите

Изпълнителна Агенция по Околна Среда

РИОСВ София

Българска Асоциация за Рециклиране


РЕГИСТЪР КЪМ МОСВ

Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори

Всички лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори трябва да се регистрират в Публичения регистър към МОСВ. За ваше улеснение прилагаме необходимата форма за регистрация:

http://eea.government.bg/bg/legislation/waste/naredba2/index.html

Данни за вписване в Публичен регистър се предоставят на хартиен и електронен носител (на следния e-mail: mro@eea.government.bg) до изграждането на система за представянето им по електронен път. На хартиен носител се подава в деловодството на ИАОС или по пощата на адрес гр.София 1618, бул.”Цар Борис III” №136, до Изпълнителна агенция по околна среда, отдел „Мониторинг на отпадъци”.За допълнително възникнали въпроси тел.02/940 64 15 – отдел Мониторинг на отпадъци

Знаете ли, че...

в."Стандарт": 300 лв. глоба за хвърлен тостер в кофата за смет 27.08.2013 прочети повече "24 часа": По 80 коли на ден се рециклират в базата на Макметал холдинг 04.06.2013 прочети повече

Новини

Eкобатери АД изпълни задълженията си за 2013г. 12.06.2014 прочети повече Рециклиране на стари батерии 07.04.2014 прочети повече Нова Наредба за определяне на реда за заплащане на продуктовата такса  06.01.2014 прочети повече